วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เร่งพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ เปิดอาคารหน่วยจัดการศึกษา อ.รือเสาะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ กว่า 2 ล้านบาท เปิดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน http://www.siamfocustimenews.com/78852

1 ความคิดเห็น: