วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับการส่งเสริมให้ชุมชนโดยการอบรมการเพาะเห็ดจากทลายปาล์มสู่ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น