วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน

ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ '' โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น