วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.นธ.ร่วมต้อนรับนพ.สสจ.นธ


        นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมต้อนรับนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ โดยในการนี้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ให้คำแนะนำในการทำหลักสูตรสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหลักสูตร ในวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น