วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส


นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ พื้นที่อำเภอรือเสาะ โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบ:จังหวัดนราธิวาส ในวันศุกร์ ที่ ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น