วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาตร์


      นายยุทธนา  พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น