วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส    นายยุทธนา พรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ พื้นที่อำเภอรือเสาะ ในวันศุกร์ ที่ ธันวาคม 2559 ณ โรงงาน Hand in Hand  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น