วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้วเข้าพบผอ.วชช.นธ


นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล  ที่ปรึกษาสถาบัน ฯ ปิดทองหลักพระสืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้วพร้อมคณะเข้าพบนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชในอำเภอยี่งอ ในวัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น