วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ


        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค โดยนำเต้นแอโรบิคโดยดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักวิชาการ ใน วันพุธ ที่ 7 ธันววาคม 2559 ณ หน้าอาคารอนุปริญา 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น