วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส


นางสาธิยา บือซา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพวิทยาลัยชุมชนร่วมประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ ต้นแบบ:จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความต้องการของชุมชนด้านอาชีพ พื้นที่อำเภอระแงะ ในวันศุกร์ ที่ ธันวาคม 2559 ณ. กศน. ตำบลกาลิซา จังหวัดนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น