วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


นายยุทธนา พรมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น