วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุนนราธิวาส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

         นายไสว  ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุนนราธิวาส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อาคารสำนักงานบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น