วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการค่ายอาสาพัฒนา สภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านเขาน้อย

       นายไสว  ชินพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา สภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึื้่งเป็นโครงการค่ายอาสาที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ห้อง3/56 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น