วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารละหมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

      นายสมพร ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารละหมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการบัญชี เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารละหมาด ให้สวยงามและร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารละหมาดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เวลา 10.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น