วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

  นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อร่วมสดุดีและรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ นานัปการ เพื่อให้บังเกิดความเจริญ ร่มเย็น เป็นสุข แก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงครองราชย์ และบังเกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบถึงกาลปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น