วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายไสว ชินพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องด้วยคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น