วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด

        นายจำเป็น ปิยะรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดอำเภอรือเสาะ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิ้วาสหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะเข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ในวันศุกร์ที่30 ตุลาคม 2558 ณ.บ้านจือแรง ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น