วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าพบปะนักศึกษาสาขาปฐมวัย

นายสาคร  ปานจีน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าพบปะนักศึกษาสาขาปฐมวัย ที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา สภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านเขาน้อย ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น