วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

นายไสว  ชินพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส  ในวัน พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น