วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดโครงการค่ายอาสาห้องสมุดเพื่อน้อง

     นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาห้องสมุดเพื่อน้อง ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนตาดีกานูรุลอิฮฺซาน ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น