วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ BBL

            นายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ BBL ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนประราบำรุง ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาที่จัดทำโดยนักศึกษาสาขาปฐมวัย ห้องเรียนระแงะ 

       ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น