วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

   นายไสว  ชินพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน โดยมีนายรุสลัน  อารง นายกอบต.โคกเคียนเป็นประธานในพิธีเปิด ในวัน พุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น