วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อการเรียนรู้

นายสมพร  ดำหนูอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสื่อการเรียนรู้ ใน วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอบาตู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในเวลา 10.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น