วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

          นายไสว  ชินพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมพิธีปิดโครงการผลิตสื่อและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พร้อมมอบสื่อการเรียนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะยอมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในวัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น