วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.พบปะนศ.วชช.หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ

           นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้าเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ ในวันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น