วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.นธ.เข้าให้กำลังใจนศ.ห้องเรียนเวียงสุวรรณ


      นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักอำนวยการ เข้าให้กำลังใจบุคลากร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องเรียนเวียงสุวรรณ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น