วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมข้าราชการครู


        นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวัน ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรผา อาคารสำนักงานบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น