วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมส่งมอบงาน


 นายทวีบุญ  เชาวะเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสัมฤทธิบัตรและบริการวิชาการสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพเป็นประธานประชุมส่งมอบงานแผน/บัญชี/พัสดุ และวางแผนการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559   ณ ห้องงานหลักสูตรสัมฤทธิ์บัตร อาคารสำนักบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น