วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เยี่ยมชม โรงงาน Hand in Hand

          นายยุทนธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าเยี่ยมชม โรงงาน Hand in Hand โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศบาลตำบลรือเสาะและผู้จัดการโรงงานฯได้แนะนำกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการผลิตสินค้าในโรงงานฯในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงงาน Hand in Hand  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น