วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมบุคลากร วชช.นธ.

         นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น