วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.นธ. ประชุมสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมแผนการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ โดยมีนางสาธิยา บือซา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพพร้อมบุคลากรฝ่ายสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพ เข้าประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานบริหารงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น