วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปีงบประมาณ 2560

      นายยุทธนา พรหมณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยนางสาธิยา บือซา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนพร้อมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ผู้เข้าอบรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุคีริน บ้านราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 8 ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น