วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ยาดมสมุนไพร

   สำนักส่งเสริมวิจัยและการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยกลุ่มงานฝึกอบรมจัดอบรมหลักสูตร "ยาดมสมุนไพร"  ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น