วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับการร่วมงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส

        นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมประชุมในหัวข้อวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับการร่วมงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่องการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส  ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรผา อาคารสำนักงานกลางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น