วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.นธ.เข้าให้กำลังใจนศ.หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ     นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักอำนวยการ เข้าให้กำลังใจบุคลากร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น