วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.นธเข้าพบปะผอ.เขต1

              นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนราธิวาส เข้าพบปะนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น