วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วชช.นธ.ร่วมทำmou สนับสนุนงานด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่

         
           นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมงานจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memoradum Of Understanding : MOU) สนับสนุนงานด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น