วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมบุคลากร

 นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรผา อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น