วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผอ.วชช.นธ.เข้าให้กำลังใจนศ.หน่วยจัดอำเภอสุไหงโก-ลก


     นายยุทธนา  พรหมณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักอำนวยการ เข้าให้กำลังใจบุคลากร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559  ณ  หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น