วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังการศึกษาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช


        นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชมนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังการศึกษาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น