วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาของหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ารปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาของหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น