วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

    นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยนางสาธิยา บือซา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสฝ่ายสำนักส่งเสริมการวิจัยและอาชีพและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีนายสัณฐิติสุข แก้วคง ปราชญ์ชาวบ้าน ให้คำแนะนำในการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น